Dogdancing

(povídání převzato z webu DDCCR – http://www.dogdancingclubcr.cz)

Dogdancing je sport, kde pes pod vedením psovoda provádí naučené cviky za doprovodu hudby.

Co vše může pes v dogdancingu předvádět? Pokud cviky neohrožují zdraví psa (psovod se může zranit dle libosti), tak se fantazii meze nekladou. Je povolena celá škála pohybů od chůze u nohy, po otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů, skákání přes ruce nebo nohy psovoda…. Jen pozor, některé cviky jsou pro nedospělého psa s nedovyvinutými klouby nebezpečné (chůze na zadních, rotování v otočkách nebo sudech, skoky).

Na dogdancingu je krásné to, že není náročný ani na čas, ani na prostor, ani na finance. Člověk nepotřebuje žádné zvláštní pomůcky, stačí cvičit deset minut doma a na procházce a pes se naučí mnoho nových věcí, i když majitel nemá třeba závodní ambice.

Dogddancing má 4 divize

Divize A – MUSICAL DRESSAGE

Musical Dressage neboli hudební drezúra je založena na pohybu psa – plynulý rytmický krok, klus nebo cval, přičemž pes je neustále v souladu s hudbou a psovodem, přičemž se pohybuje blízko nebo i v určité vzdálenosti od psovoda.
Je zde kladen důraz na přesnou práci psa a jeho držení hlavy, kterou by měl pes držet vztyčenou. Sestava spočívá v drezúrových pohybech v pozici u nohy nebo ve volné pozici (heel nebo free pozici), doplněných dalšími pohyby (freestylovými).

Základní pohyby drezúry:          
Pohyb psa ukazuje rovnovážné, plynulé a rytmické pohyby, které odráží načasování (rytmus) a frázování hudby. Pes se může pohybovat krokem, klusem i cvalem.
DOPŘEDU – klus, skok, chůze, cval nebo běh
STRANOU – doleva nebo doprava, kde pes udržuje paralelní kroky
ZPĚTNÝ – chůze, klus, skok, nebo odraz
KRUHOVÝ (točivý, obcházení) – když se pes pohybuje v kruhovém tvaru jakéhokoli poloměru
VLNITÝ (hadovitý) – střídající se křivky, pes může tento pohyb vytvářet spolu s psovodem či za rekvizitou
OSOVÝ (pivot) – kde se pes otáčí kolem své osy ramen nebo hýždí a udržuje rovná záda

Divize B – HEELWORK TO MUSIC

Princip Heelwork to Music kategorie je pes pracující bez vodítka na pravé nebo levé straně psovoda nebo v nějaké jiné pozici v jeho blízkosti. Heeelwork má být podstatná část skladby (přibližně 60 % cviků v pozici u nohy). Heelwork představuje schopnost psa udržet rameno rozumně blízko levého nebo pravého kolena psovoda, který se pohybuje elegantně v jakémkoli vyhovujícím tempu. Přidané cviky (40 % freestyle ve volné pozici) by měly být ve skladbě obsaženy a měl by je spojovat heelwork.

HEEL POZICE – pozice, kde pes udržuje pozici po straně psovoda (pravé, levé, přední, zadní). Pes musí být v minimální vzdálenosti, která umožňuje volný pohyb pro psa a psovodovi zase umožňuje demonstrovat rovnováhu a směr. Pes může být otočen kterýmkoliv směrem. Celkově je možné zaujmout osm heel pozic – u levé nohy, pes se dívá stejným směrem jako psovod/pes se dívá opačným směrem než psovod; obdobně u pravé nohy; bokem před psovodem, pes se dívá doprava/doleva; bokem za psovodem, pes se dívá doprava/doleva

Divize C – FREESTYLE

Freestyle je pro psovody, kteří své psy chtějí učit inovativní pohyby a ovládat je na různé vzdálenosti. Freestyle dovoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nepovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoliv pozici a vzdálenosti od psovoda.
Je to kategorie, která vyzdvihuje všechny pohyby, rotace, skoky, interakci s rekvizitami a psovodem a je to nejlepší kategorie pro vytvoření příběhu a dramatické interpretace hudby. Seznam těchto prvků je dlouhý – otočky, slalom, osmičky, úkroky, couvání, práce předních i zadních pacek, pozice, skoky, sudy …
Choreografie freestylu by měla být „příběhem“, ne pouhými cviky do hudby. Freestylová skladba může obsahovat cviky v libovolné pozici. Heelwork, jak je popsán výše, je akceptovatelný, takové cviky však musí zabírat minimální část skladby.

Základní pohyby Freestyle:        
Pohyby určené k demonstraci psovi obratnosti a pružnosti s využitím přirozeného pohybu psa.

OTOČKY točení – spin – pes rotuje, otočka -twist – pes se otáčí v uzavřeném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip – otočka s výskokem (salto)        
KRUHY (circle) – pes se pohybuje po definovaném kruhu. Poloměr je neomezený a pes může kroužit kolem psovoda či rekvizity   
CIK CAK/SLALOM – soubor střídajících se kruhových pohybů nebo zatáček, které mohou být kolem nohou psovoda, či rekvizity  
COUVÁNÍ – s psovodem, směrem od psovoda, směrem k psovodovi a nebo okolo psovoda či ve slalomu         
PÓZA (pozice) – pes udržuje nehybnou pozici jako stoj, sed, leh, úklona, prosení, mávání packou, leh na zádech, leh na boku a tak dále           
PRÁCE NOHOU – pes používá přední nohy individuálně na signál od psovoda       
PRÁCE NA DÁLKU – pes je vyslán nezávisle na značnou vzdálenost
CVIKY NA ZADNÍCH – panáčkování – pes po krátký čas balancuje pouze na zadních nohách
PLAZENÍ – pes se udržuje v pozici leh a při tom se pohybuje           
SKOKY – pes může skákat odrazem od psovoda či rekvizity, volným skokem nebo poskočením (zhoupnutí se na zadní) 
SUDY – pes se přetáčí v pozici lehu doleva nebo doprava   
Je třeba brát vždy ohled na individuální formu psa, jeho flexibilitu a přizpůsobení při zahrnování těchto pohybů nebo při jejich provádění.

Divize D – TANEC SE PSEM

Sestava této divize musí být rozeznatelná jako tanec psovoda. Pes smí provádět libovolné cviky z dressage, heelwork či freestyle nebo kombinované v libovolné pozici, ale velký důraz je kladen na taneční prvky psovoda.
Když psovod předvádí taneční kroky, pes kopíruje jeho pohyb, nebo jej svými cviky vhodně doprovází (práce s nohama psovoda).

Volná pozice – pozice, kdy pes může být v jakékoliv pozici a vzdálenosti (pokud není specifikováno) k psovodovi, obrácen do jakéhokoliv směru. Tato pozice může být specifikována jako: 
volná blízká pozice – pes se pohybuje ve vzdálenosti do 1,5 metru od psovoda
volná vzdálená pozice – pes se pohybuje dále než 1,5 metru od psovoda

Co jsou postupové zkoušky

Vedle závodění je možné skládat v Dogdancingu postupové zkoušky, které pořádá Dog Dancing Club Czech Republic. Zkoušky posuzuje klubem vyškolený rozhodčí, v divizi Tanec se psem posuzují zkoušky rozhodčí dva. Každá ze čtyř divizí má tři úrovně obtížnosti. Každý tým musí nejprve začít v první úrovni a jejím splněním se může dostat do úrovně druhé a pak třetí. V divizích se postupuje nezávisle, pes tedy v jedné divizi může skládat zkoušku 3. úrovně, ale v další musí opět začít na 1. úrovni. V každé ze čtyř divizí a v každé ze tří úrovní je seznam cviků, které pes musí předvést v časovém limitu stanoveném pro danou zkoušku. Cviky jsou hodnoceny body 0 – 3, přičemž při nesplnění cviku (0 bodů) nebo nedodržení časového limitu je tým diskvalifikován. Cviky, které nejsou pro danou zkoušku předepsané, nejsou hodnoceny. Zkoušky probíhají také jako vystoupení na hudbu, ale psovod nemusí na zkoušku přijít v kostýmu. Před začátkem zkoušky odevzdá psovod pořadateli hudbu a seznam cviků v pořadí, v jakém je má do sestavy zařazeny.

Zkoušek první úrovně se smí účastnit psi ve věku 10 měsíců, zkoušek vyšší úrovně se smí účastnit psi staří 12 měsíců.

Podle počtu bodů za jednotlivé cviky tým získává hodnocení dobře, velmi dobře nebo výborně. S hodnocením „dobře“ tým splnil zkoušku, ale pokud chce postoupit do další úrovně, musí zkoušku opakovat a získat přinejmenším hodnocení „velmi dobře“. S hodnocením „velmi dobře“ tým může na dané úrovni zkoušku opakovat, nebo může postoupit do další úrovně. S hodnocením „výborně“ pes musí skládat další zkoušku dané divize pouze na vyšší úrovni, zkoušku na stejné úrovni opakovat nemůže. Nástup ke zkoušce vyššího stupně je podmíněn složením zkoušky nižšího stupně v dané divizi s ohodnocením „velmi dobře“ nebo „výborně“. Výsledky ze zkoušek jsou zapisovány do výkonnostního průkazu vydaného klubem DDCCR.

Tituly udílené za postupové zkoušky

Tým může plněním postupových zkoušek získávat tituly Master of Dogdancing (MoD),  za splnění všech úrovní jedné divize (MoD A – všechny úrovně Musical Dressage, MoD B – všechny úrovně Heelwork to Music, MoD C – všechny úrovně Freestyle, MoD D – všechny úrovně Tanec se psem) nebo za splnění jedné úrovně ve všech divizích (MoD 1 – všechny divize na první úrovni, MoD 2 – všechny divize na druhé úrovni, MoD 3 – všechny divize na třetí úrovni). Za splnění všech dvanácti zkoušek získá tým navíc titul Champion of Dogdancing (CoD). Pro získání titulu MoD je podmínkou splnění zkoušek na známku „výborně“.

Odkaz na web DDCCR – http://www.dogdancingclubcr.cz/