Hoopers

(povídání převzato z webu Klubu Hooopers – http://www.klubhoopers.cz)

Tento kynologický sport je zatím v ČR v začátcích, ale již se začíná rozšiřovat. Je populární hlavně u lidí s pejsky, kteří nemohou běhat agility (ať už je to ze zdravotních důvodů nebo na agility pejsek nemá vhodnou stavbu těla – je příliš maličký nebo příliš těžký) nebo ti, kteří se teprve na agility připravují, tzn. mají ještě mladé pejsky, kteří by neměli skákat. Klidně to však může zůstat i jako doplněk právě k agility, protože se zde pejsek učí soustředění, samostatnosti a vysílání na dálku.      

Cílem Hoopers je samostatné překonávání překážkové dráhy psem za vzdáleného vedení psovoda, přičemž překážky nesmí být skokové a přeskokové. Při pohybu psa po parkuru musí psovod zamezit psovi překonávat překážky skokem. Pes musí být vždy pod kontrolou psovoda a ochotný ke spolupráci. Psovod by měl mít sportovní chování ke svému psu i k ostatním účastníkům. Smyslem Hoopers je rozvoj inteligence psa a vzájemné porozumění mezi člověkem a psem.

Výkonnostní kategorie a velikostní třídy
Všechny kategorie vyjma FUN jsou zároveň rozděleny do velikostních tříd:
– small – malí psi do 40 cm kohoutkové výšky
– large – velcí psi nad 40 cm kohoutkové výšky

Obecné pokyny pro přestup mezi třídami:
Vzhledem k situaci v Hoopers v ČR, kdy dosud neproběhly žádné kvalifikační soutěže a závody, ale přesto se na několika základnách aktivně trénuje, může každý tým vstoupit do kategorie, na kterou se cítí. V případě zvolení nevhodné kategorie, může kdykoli sestoupit o třídu níž. V tom případě se ale již do původně zvolené kategorie nemůže vrátit, aniž by nesplnil podmínky pro přestup stanovené řádem.

Kategorie Fun
Otevřená kategorie pro všechny psy (minimálně 15 měsíců), kteří ještě nestartovali v kategorii H1 a vyšší. Tato kategorie není zařazena do celkového postupu výkonnosti (hlavní závod).  V této kategorii je možno odměňovat psa hračkou v parkuru. Psovod se může pohybovat jak ve vymezeném prostoru, tak i po celém parkuru se svým psem (vnější i vnitřní prostor parkuru).
Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
– Do 40 cm – minimálně 2 metry
– Nad 40 cm – minimálně 3 metry
Tratě mají minimálně 10 překážek

Kategorie H0 – nováčci
Pes musí mít minimálně 15 měsíců. Tato kategorie je určena pro psy, kteří dosud neabsolvovali soutěže v Hoopers a chtějí si tak vyzkoušet závodní prostředí. V této kategorii je možno odměňovat psa hračkou v parkuru z ruky, hračku nelze v prostoru parkuru házet. Je možné přidržení psa na startu pomocníkem. Tato kategorie je zařazena do celkového postupu výkonnosti. Psovod se může pohybovat jak ve vymezeném prostoru (čtverci), tak i po vnitřní části parkuru se svým psem – překročení vymezeného prostoru není penalizováno.
Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
– Do 40 cm – minimálně 2 metry
– Nad 40 cm – minimálně 3 metry
Tratě mají minimálně 12 překážek

Kategorie H1 – začátečníci
Od této kategorie pro všechny ostatní je platné, že pes musí mít minimálně 18 měsíců. První povinná soutěžní kategorie, ze které lze přecházet do vyšších tříd.Psovod se pohybuje ve vymezeném prostoru, překročení vymezeného prostoru je penalizováno chybou.
Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
– Do 40 cm – minimálně 2 metry
– Nad 40 cm – minimálně 3 metry
Překážky se mohou kombinovat (max. 2)
Tratě mají minimálně 16 překážek

Kategorie H2 – pokročilí
Při splnění podmínek pro přestup do kategorie H2 může tým přestoupit. Tratě jsou náročnější.
Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (čtverci), jeho opuštění znamená diskvalifikaci.
Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
– Do 40 cm – minimálně 4 metry
– Nad 40 cm – minimálně 6 metrů
Překážky se mohou kombinovat.
Tratě mají minimálně 18 překážek

Kategorie H3 – mistři
Kategorie určena pro druhou nejvyšší třídu výkonnosti, kde se prohlubuje dovednost samostatné práce psa při vedení na dálku. Parkury jsou stále složitější, mohou se zařadit i složitější kombinace překážek.Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (čtverci), jeho opuštění znamená diskvalifikaci.
Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
– Do 40 cm – minimálně 4 metry, doporučuje se 5 metrů
– Nad 40 cm – minimálně 6 metrů, doporučuje se 8 metrů
Tratě mají minimálně 18 překážek.

Kategorie HCH – šampioni
Nejvyšší výkonnostní kategorie, určena pro úspěšné týmy H3. Ověřuje se dovednost samostatné práce psa v nejtěžších kombinacích překážek.Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (čtverci), jeho opuštění znamená diskvalifikaci

Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou:
– Do 40 cm – minimálně 4 metry, doporučuje se 5 metrů
– Nad 40 cm – minimálně 6 metrů, doporučuje se 8 metrů
Tratě mají minimálně 18 překážek.

Přestup mezi jednotlivými kategoriemi
V každé kategorii je nutné získat nejméně 3 tzv. „kvalifikace“ pro přestup do vyšší třídy. Cílem kritérií je umožnit přestup těm týmům, které v dané kategorii pracují spolehlivě, rychle a přesně. Rozhoduje tedy jak procento dokončených běhů na závodech, tak rychlost a přesnost.

Přestupy
Na každém závodě jsou 2 kola pro každou kategorii. Za obě kola je možno v součtu získat maximálně 100 bodů. Pro přestup do vyšší kategorie musí být splněny alespoň 3 kvalifikace v dané kategorii. Kvalifikace je dosaženo při splnění podmínek pro přestup do vyšší kategorie.

  • H0 -> H1 – max. 50 trestných bodů z obou kol v kategorii H0
  • H1 -> H2 – max. 10 trestných bodů z obou kol v kategorii H1
  • H2 -> H3 – max. 5 trestných bodů z obou kol v kategorii H2
  • H3 -> HCH – 0 trestných bodů z obou kol v kategorii H3

Plocha Hoopers

Základní plocha pro stavbu parkuru:
20 x 30 metrů

Doporučená velikost plochy pro stavbu parkuru:
30 x 40 metrů

Uvnitř (nemusí být uprostřed, záleží na rozhodčím) této herní plochy je vymezen prostor pro psovoda 3×3 metry, a to v kategoriích H0, H1, H2. Ve vyšších kategoriích je tento prostor pro psovoda pouze 1,5 x 1,5 metru.

Překážky
Doporučená sada překážek:
16 oblouků, 4 tunely, 6 branek, 6 barelů

V parkurech Hoopers a ve všech doprovodných hrách a závodech musí být použity překážky dle řádu Hoopers (oblouky, branky, barely a tunely).

Na závody je třeba se hlásit na webu www.hacr.info !!!!